ID.UZ tizimining mobil dasturi

 

  • Boshqa mobil dasturlarda identifikatsiya va autentifikatsiyani amalga oshirish.
  • Mobil qurilmalar orqali ID.UZ tizimidagi foydalanuvchi profiliga kirish.
  • Mobil qurilmada identifikatsiyalar bo’yicha hisobotlarni ko’rib chiqish.
  • ID.UZ orqali avtorizatsiyadan o'tish mobil xizmatlari katologiga ega.

 Мобильное приложение ID.UZ доступно для скачивания по этой ссылке 

Рабочий пример использования мобильного приложения ID.UZ доступен этой ссылке